Projektas „Studentas sportininkas – ateities lyderis“ bus finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas

Projektas „Studentas sportininkas – ateities lyderis“ bus finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Švietimo mainų paramos fondas

Paskirstytos Sporto rėmimo fondo lėšos projektams, susijusiems su inventoriaus ir įrangos įsigijimu, taip pat renginių organizavimu. Su inventoriui ir įrangai įsigyti susijusiems 97 projektams paskirstyta beveik 2,5 mln. eurų, su sporto renginių organizavimu susijusiems 44 projektams paskirstyta beveik 1,7 mln. eurų. Projektai bus įgyvendinami 2020–2023 metais. Džiaugiamės, kad asociacijos teikiamas projektas „Studentas sportininkas – ateities lyderis“ atitiko keliamus reikalavimus ir bus finansuojamas fondo lėšomis. Skirta lėšų - 113151,70 EUR.

Lietuvos studentų sporto asociacija jau 30 metų rūpinasi studentų sveikata ir organizuoja kasmetinius studentų sporto renginius, kurie skatina studentus sportuoti, būti aktyvesniais, konkuruoti tarpusavyje ir taip kelti bei ugdyti jų fizinį aktyvumą bei sportinį meistriškumą.

Projekto tikslas - sudaryti sąlygas studentams sportininkams kelti savo meistriškumo lygį per mėgėjiško sporto ir didelio meistriškumo sportinius renginius.

Projektas bus vykdomas įvairiuose Lietuvos miestuose, projekto įgyvendinimo terminas buvo planuotas 2020 m. sausio 8 - gruodžio 18 d., bet dėl susiklosčiusios situacijos šalyje, projekto įgyvendinimo terminas 2020 m. rugsėjo 1 - 2021 m. rugpjūčio 31 d. Planuojama 23 Lietuvos universitetų studentų čempionatai (daugiau nei pusę yra strateginės sporto šakos), studentų krepšinio, futbolo, tinklinio lygų turnyrai, Lietuvos studentų sporto festivalis, Tarptautinis studentų sporto festivalis, studentų paplūdimio rankinio turnyras bei Geriausiųjų Lietuvos studentų sportininkų pagerbimo šventė. Visi organizuojami renginiai bus nemokami ir skirti studentams ir vyresnių klasių (10 - 12) moksleiviams, planuojama, kad dalyvaus 2580 tiesioginių dalyvių, kurių amžiaus cenzas yra iki 29 metų.

Tikimasi, kad tokio pobūdžio projektai skatins jaunimą sportuoti, taip keliant ne tik savo sportinį meistriškumą, bet ir garsinant savo Alma Mater vardą ir prestižą.

Kasmet organizuojamas toks projektas, padėtų išjudinti kuo daugiau studentų sportininkų, moksleivių, universiteto bendruomenes. Projektas yra tęstinis, kadangi šie renginiai organizuojami kiekvienais metais ir orientuoti į ilgalaikį ir reguliarų procesą.