Lietuvos studentų sporto asociacijai 30 metų

Lietuvos studentų sporto asociacijai 30 metų

1990 m. balandžio 2 d. LVKKI (dabartiniame Lietuvos sporto universitete) aktų salėje dalyvaujant 9 aukštųjų mokyklų (LVKKI, VISI, KPI, KMI, LVA, LŽŪA, ŠPI, VPI, VU) 41 dėstytojui, 41 studentui ir 12 svečių vienbalsiai nutarta įsteigti Lietuvos studentų sporto asociaciją. Buvo patvirtinti asociacijos įstatai ir išrinkta taryba, kuriai pavesta sekančiam posėdžiui išrinkti vykdomąjį komitetą

Šiandien asociacijai gražus jubiliejus - 30 metų.

Ačiū visiems, kurie myli, supranta ir gerbia studentų sportą.