Lietuvos studentų sporto asociacijai - 28 metai

Lietuvos studentų sporto asociacijai - 28 metai

1922 m. vasario 16 d. Lietuvos vyriausybė laikinojoje sostinėje Kaune atidarė Lietuvos universitetą. Universitetas buvo pirmoji nepriklausomos Lietuvos aukštoji mokykla, plačiai atvėrusi duris į mokslo ir žinių pasaulį šalies jaunimui. Nuo pat universiteto įkūrimo dienos savo veiklą pradėjo studentų ateitininkų sporto sekcija, studentų sporto sąjūdžio pradininkė Lietuvoje. 1922 m. lapkričio 14 d. ji pavadinta „Achilo“ sporto klubu. Tai buvo pirmas Lietuvos akademinio jaunimo sportinis sambūris. Vėliau kūrėsi ir kiti studentų sporto klubai.

Vėliau buvo įkurta Akademinio jaunimo sporto sąjunga (AJSS), kuri gyvavo trejus metus. II – ojo pasaulinio karo metais studentų sportas buvo nunykęs. Sovietmečiu akademinio jaunimo sportu rūpinosi Aukštojo mokslo ministerija, SSD „Žalgiris“. Atstovaudami Sovietų Sąjungą mūsų šalies studentai pasiekė daug gražių ir įsimintinų pergalių tarptautinėje arenoje.

Lietuvos sporto organizavimas iš pagrindų ėmė keistis nuo 1990 m. kovo 11 d., atkūrus Lietuvos valstybingumą. 1990 m. birželio 18 dieną buvo įkurta Lietuvos studentų sporto asociacija (LSSA). 1993 m. liepos 8 d. ji priimta į Tarptautinę universitetų sporto federaciją (FISU) ir tapo visateise jos nare. Nuo 1999 m. LSSA – Europos universitetų sporto asociacijos (EUSA) narė.

 

Džiaugėmės ir didžiuojamės Lietuvos sporto pergalėmis!