Fondui – rekordinis skaičius paraiškų

Fondui – rekordinis skaičius paraiškų

Sporto rėmimo fondas šiemet sulaukė net 1383 paraiškų sporto veikloms organizuoti – pernai buvo pateiktos 1027 paraiškos.

Šiemet paraiškų teikimo konkurse nauja buvo tai, kad dėl sporto projektų finansavimo iš biudžeto pirmą kartą galėjo kreiptis ne tiktai nevyriausybinės, bet ir kitos organizacijos, kiti juridiniai asmenys.
 
Paraiškos teiktos fizinio aktyvumo skatinimo projektams, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti, sporto renginiams organizuoti, kvalifikacijai tobulinti – sulaukta 1226 paraiškų. Daugiausia paraiškų sulaukta sporto inventoriui ir įrangai įsigyti – 464. Nemažai teikta ir fizinio aktyvumo skatinimo projektams – 445.  Sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui sulaukta dar 157 paraiškų.
 
Paraiškos pirmą kartą buvo teikiamos per elektroninę sistemą. Priėmus naują Sporto įstatymą, šiais metais valstybės biudžeto lėšos skirstomos per Sporto rėmimo fondą, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra. Projektams finansuoti skiriama 13,2 mln. eurų  Iš jų dešimtadalis  (1,3 mln. eurų) lėšų skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

Vasario ir kovo mėn. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo ir Centrinės projektų valdymo agentūros darbuotojai Lietuvos miestuose organizavo 6 informacinius seminarus, pristatančius Sporto rėmimo fondo administravimo naujoves. Renginiuose dalyvavo daugiau nei 550 dalyvių iš įvairių sporto, švietimo, verslo ir privataus sektoriaus organizacijų. Negalėjusieji atvykti į renginį filmuotus pranešimus gali pamatyti interneto svetainėse www.smm.lt, www.smpf.lt ir www.cpva.lt.
 
Šiuo metu bus vertinamas paraiškų tinkamumas nustatytiems formaliems vertinimo kriterijams. Visos paraiškos, atitikusios tinkamumo kriterijus, bus pateiktos Sporto rėmimo fondo ekspertams turinio ir išlaidų pagrįstumui įvertinti. Iki balandžio 16 d. bus paskelbti pateiktų ir užregistruotų paraiškų sąrašai. Sporto projektų, skirtų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, paraiškų vertinimas vyks iki gegužės 29 d. 
 
Iki birželio 3 d. tinkamos finansuoti projektų paraiškos bus pateikiamos komisijai. Komisija siūlymus dėl finansuojamų projektų pateiks iki liepos 2 d. CPVA pareiškėjus informuos preliminariai iki liepos 8 d.
 
Vertinimo rezultatai bus skelbiami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo, Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėse (www.smm.lt, www.smpf.lt, www.cpva.lt).

Belieka ne tik mums, bet ir kitoms asociacijoms ir organizacijoms, kurių pagrindinis biudžetas yra šis projektas, palinkėti kantrybės...