Amžinojo poilsio iškeliavo ilgamečio LSSA prezidento Česlovo Garbaliausko mamytė

Amžinojo poilsio iškeliavo ilgamečio LSSA prezidento Česlovo Garbaliausko mamytė

 

Gruodžio 28-ąją amžinojo poilsio iškeliavo ilgamečio LSSA prezidento Česlovo Garbaliausko mamytė.

Urna su velionės palaikais bus pašarvota „Anapilis“ salėje gruodžio 29 d. 16.30 val. Marių g. 24 Palemonas, Kaunas.

Urna išnešama gruodžio 30 d. 13 val.

 

Nuoširdi užuojauta Česlovui Garbaliauskui dėl mylimos mamos netekties. 

Linkime stiprybės artimiesiems ir visiems, kuriuos skaudžiai palietė netektis.