„Sportas visiems“ prezidentu perrinktas Algis Bronislavas Vasiliauskas

„Sportas visiems“ prezidentu perrinktas Algis Bronislavas Vasiliauskas

Palangoje surengtoje ataskaitos ir rinkimų konferencijoje Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ prezidentu perrinktas Algis Bronislavas Vasiliauskas.

Palangoje surengta Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ ataskaitos ir rinkimų konferencija. Organizacijos prezidentu vienbalsiai perrinktas Algis Bronislavas Vasiliauskas. Viceprezidentų pareigos patikėtos Algimantui Jucevičiui ir Laimai Trinkūnienei. Generaliniu sekretoriumi toliau dirbs Giedrius Grybauskas. Prezidiumo nariais išrinkti Sigita Kriaučiūnienė, Kęstutis Levickis, Vidmantas Dobrovolskas. 


Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ – 1991 metais įkurta visuomeninė organizacija, savanoriškais pagrindais vienijanti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje įregistruotas respublikines visuomenines kūno kultūros, sporto ir turizmo organizacijas, plėtojančias sveikatą stiprinančią kūno kultūrą ir mėgėjų sportą.
 
Pagrindiniai asociacijos tikslai – siekti visuomeninės gerovės kūno kultūra ir sportu stiprinant žmonių sveikatą, propaguoti sveiką gyvenseną, organizuoti kūno kultūros, neprofesionalaus sporto ir poilsio renginius įvairaus amžiaus žmonėms.
 
Asociacijos nariai jungia beveik 500 klubų ir teikia jiems organizacinę, metodinę pagalbą, rengia respublikines varžybas, čempionatus, pirmenybes ir organizuoja bendras šventes, mokomuosius renginius.
 
Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ yra Tarptautinės „Sporto visiems“ organizacijos (TAFISA) ir Tarptautinės sporto ir kultūros asociacijos (ISCA) narė. Asociacija glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos visuomeninėmis sporto organizacijomis: Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos sporto federacijų sąjunga, Lietuvos neolimpiniu komitetu, Lietuvos parolimpiniu komitetu, Lietuvos aeroklubu.
 

Informacinis šaltinis: sportas.info