Šiandien minima Tarptautinė studentų diena!

Šiandien minima Tarptautinė studentų diena!

Lapkričio 17 d. pasaulio studentai mini Tarptautinę studentų dieną. Dabar daugelyje šalių tai – draugiška ir nepolitinė šventė, žyminti studentų vienybę. Tačiau jos šaknys slypi labai skaudžiame Europai istorijos laikotarpyje. Būtent 1939 m. lapkričio 17 d. naciai šturmavo Čekijos universitetus, o juose besimokiusius studentus nužudė arba išsiuntė į koncentracijos stovyklas.

Kaip tai įvyko?

Visą Čekoslovakiją Vokietijos armija okupavo 1939 m. kovą. Tų pačių metų spalio 28 d., per Čekoslovakijos nepriklausomybės dieną, Prahoje prasidėjo studentų demonstracija, skirta šiai datai paminėti. Čekoslovakija tuo metu jau nebeegzistavo: ji buvo padalinta į Bohemijos ir Moravijos protektoratą ir Slovakijos respubliką su naciams palankia marionetine vyriausybe.

Prahos gatves užpildė per 100 tūkst. žmonių, kurie ėmė garsiai protestuoti prieš okupaciją. Prie svarbiausių Prahos objektų miestiečiai nešė raudonas, baltas ir mėlynas – Čekoslovakijos vėliavos spalvų gėles. Šios vėliavos demonstravimą naciai buvo uždraudę. Čekai skandavo: „Pasitraukit, vokiečiai!“, „Norime laisvės!“ ir „Dink iš čia, Hitleri!“. Demonstraciją ėmėsi malšinti nacių karinės pajėgos, atidengusios ugnį į protestuotojus. Janas Opletalis, 24 metų amžiaus Karolio Didžiojo universiteto Prahoje Medicinos fakulteto studentas, buvo pašautas į krūtinę ir išgabentas į ligoninę. Lapkričio 11 d. nuo patirtų sužeidimų J.Opletalis mirė.

Lapkričio 15 d. vykusioje jo pagerbimo ceremonijoje, po kurios karstas turėjo būti išgabentas į J.Opletalio gimtinę Moraviją, dalyvavo tūkstančiai žmonių. Daug miestiečių iškėlė juodas vėliavas. Ruošiantis karstą gabenti į traukinių stotį, žmonės ėmė giedoti Čekoslovakijos himną. Vėl prasidėjo prieš nacius nukreiptos skanduotės.

Demonstracijos tą pačią dieną vyko ne vien tik Prahoje, bet ir mažesniuose miestuose. Naciai, siekdami užtikrinti, kad protestai nepasikartotų, griebėsi drastiškų priemonių. Lapkričio 17 d. naktį vokiečiai šturmavo visų Čekijos universitetų bendrabučius. Sumušti ir areštuoti buvo tūkstančiai studentų. Galiausiai visos Čekijos aukštojo mokslo institucijos buvo uždarytos trejiems metams, o daugiau negu 1200 studentų buvo išsiųsti į koncentracijos stovyklas. A.Hitleris savo kalboje viešai pasakė, kad su čekais reikėjo pasielgti taip pat kaip su lenkais.

Be to, devyni studentai ir profesoriai, laikyti protestų kurstytojais, buvo sušaudyti be teismo. Tarp jų „nusikaltimų“ – prisidėjimas organizuojant J.Opletalio laidotuves, kreipimasis į gestapą prašant, kad areštuoti studentai būtų paleisti, pagalba žydams, bėgantiems iš nacių okupuotos valstybės. 1941 m. Londone tuo metu egzistavusios Tarptautinės studentų tarybos nariai, tarp kurių buvo daug karo pabėgėlių, sutarė su Sąjungininkų vadais, kad lapkričio 17 d. taps Tarptautine studentų diena. Ši tradicija prigijo.

1989 m., praėjus 50-čiai metų, žiaurumai pasikartojo, tik šį kartą juos vykdė nebe naciai, o komunistai. 1989 m. lapkričio 17 d. Čekoslovakijos studentai suorganizavo Tarptautinės studentų dienos minėjimą. Dalyvavo 15 tūkst. žmonių, renginys daugeliui studentų tapo proga išreikšti nepasitenkinimą Čekoslovakijos komunistų partija.

Taikus renginys sulaukė smurto proveržio: riaušėms malšinti skirti policijos daliniai, kiti teisėsaugos pareigūnai ir komunistų partijos šalininkai sutemus ėmė mušti demonstracijos dalyvius. Pasklido gandas, kad vienas studentas buvo sumuštas taip, kad žuvo vietoje. Jau kitą dieną studentai ir teatro aktoriai pradėjo streikuoti.

Tų dienų įvykiai padėjo Čekoslovakijoje įžiebti revoliuciją prieš komunistinį režimą. Ir dabar 1993 m. atsiskyrusiose Čekijoje ir Slovakijoje lapkričio 17 d. yra šventinė diena.

XXI a. Tarptautinė studentų diena po studentų organizacijų pastangų imta minėti daugelyje Europos ir pasaulio šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Tad sveikiname visus su šia diena.
 

 

Straipsnio šaltinis: 15 min.lt