Apie LSSA

Lietuvos studentų sporto asociacija (LSSA) – savarankiška visuomeninė organizacija. Viena aktyviausių Tarptautinės universitetų sporto federacijos (FISU) bei Europos universitetų sporto asociacijos (EUSA), tarptautinės asociacijos „Sportas visiems“ narių, grindžianti savo veiklą šių organizacijų bei pagrindiniais Olimpinės chartijos įstatais, pritaikytais Lietuvos Respublikai. LSSA turi savo emblemą, vėliavą, ženklelį, talismaną Pelėdžiuką, antspaudą, sąskaitą, būstinę Kaune, Lietuvos sporto universitete.

LSSA koordinuoja universitetų sporto veiklą, skatina akademinio jaunimo fizinį ir dvasinį ugdymą kaip sveiko gyvenimo filosofiją, sporto vertybes, bendradarbiavimą su kitų šalių studentų sporto organizacijomis, atsiriboja nuo diskriminacijos, prievartos, dopingo vartojimo atvejų.

Organizuoja šalies studentų 22 sporto šakų čempionatus, Lietuvos universiadas, Lietuvoje vykstančias Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos (SELL) žaidynes, studentų „Sporto visiems“ festivalius ir kitus renginius. Siunčia geriausius šalies studentus sportininkus (juos atrenka pagal nacionalinių sporto federacijų rekomendacijas, FISU ir EUSA patvirtintus kriterijus) bei trenerius atstovauti mūsų šaliai pasaulio žiemos ir vasaros universiadose, studentų čempionatuose, Europos universitetų žaidynėse, valstybės institucijų ir rėmėjų lėšomis dengia dalyvavimo, kelionių išlaidas, rūpinasi delegacijos paradine ir sportine apranga, siekdama šių renginių sklaidos bendradarbiauja su žiniasklaida.

Glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos sporto federacijų sąjunga, sporto šakų federacijomis bei kitomis visuomeninėmis organizacijomis. Stengiasi aprūpinti studentus sportininkus ir dėstytojus sporto inventoriumi, metodine literatūra ir kitomis būtinomis priemonėmis.

LSSA nariai yra Vilniaus universiteto (VU), Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU), Lietuvos edukologijos universiteto (LEU), Mykolo Romerio universiteto (MRU), Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (LKA), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA), Vilniaus dailės akademijos (VDA), Lietuvos sporto universiteto (LSU), Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), Kauno technologijos universiteto (KTU), Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU), Klaipėdos universiteto (KU), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU), Šiaulių universiteto (ŠU) ir LCC tarptautinis universitetas (LCC) studentų sporto klubai.

Asociacijos struktūroje – ir Lietuvos studentų krepšinio lyga (LSKL), Lietuvos studentų futbolo lyga (LSFL), Nacionalinė studentų tinklinio lyga (NSTL).