Prieš 80 metų įkurta Akademinio jaunimo sporto sąjunga (AJSS)

Prieš 80 metų įkurta Akademinio jaunimo sporto sąjunga (AJSS)

Akademinio jaunimo sporto sąjunga, AJSS - visuomeninė sporto organizacija, vyriausioji Lietuvos akademinio jaunimo sporto institucija, vienijusi visus Lietuvos akademinius sporto klubus, koordinavusi, tvarkiusi jų veiklą.

Įkurta 1937 10 20 visų Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų susitarimu. 1939 sąjungai priklausė 16 sporto klubų, turėjusių per 600 narių. Veikė iki 1940 06 prie Kūno kultūros rūmų.

Pirmoji valdyba: J. Jankevičius (pirm.), nariai, atsakingi už sporto šakų veiklą: S. Kolupaila (keliavimas), N. Čerekas (kamuolio žaidimai), A. Tamulynas (lengvoji atletika), S. Vasauskas (vandens ir žiemos sporto šakos), A. Šniukšta (tenisas), V. Jasinskas (šaudymas). Nuo 1939 11 10 sąjungai vadovavo gen. T. Daukantas.