In Memorium George E. Killian

In Memorium George E. Killian

Gruodžio 6 dieną, Arizonoje (JAV), eidamas 94 metus, mirė Ilgametis FISU (Tarptautinės universitetinio sporto federacijos) prezidentas (1999-2011),  vienas iškiliausių žmonių pasaulio studentų sportui Džordžas E. Kilianas. Dž. Kilianas gimė 1924 metų balandžio 6 dieną Niujorke (JAV). Prieš padėdamas veiklą FISU, jis 1986-1990 m. buvo FIBA prezidentas. 
Būdamas FISU prezidentu jis tris kartus (2003, 2007 ir 2011 metais) lankėsi Lietuvoje, kuomet Kaune vyko SELL studentų žaidynes. 2007 metais Džordžui Kilianui buvo suteiktas Lietuvos kūno kultūros akademijos garbės daktaro vardas. Jis buvo geras Lietuvos studentų sporto asociacijos bičiulis ir labai šiltai atsiliepė apie Lietuvos studentų sportą. Jo pasakyti žodžiai vienoje FISU generalinėje asamblėjoje įsiminė visiems laikams: "Jei norite aukšto lygio studetų sporto - nuvykite į pasaulio universiadas, o jei norite pajusti tikrąją studentų sporto dvasią - vykite į SELL studentų žaidynes, kuomet jos vyksta Lietuvoje. Tai nepakartojamas jausmas, kurio niekur kitur nepatyriau".
Prezidento atminimas liks visų jį pažinojusių širdyse. Šią netekties valandą reiškiame gilią užuojautą velionio artimiesiems, draugams, kolegoms.